Provider informatie

FiberRevolution! is een zuivere laag 2 operator. Ontstaan vanuit het idee dat open toegang tot glasvezel van levensbelang is voor de BV Nederland. FiberRevolution! maakt zakelijk glasvezel in Nederland betaalbaar voor ondernemers op bedrijventerreinen. FiberRevolution! gelooft in “vrij verkeer van data en diensten”. Wij leveren onze aangesloten glasvezelklanten een “kale” glasvezelaansluiting met een Ethernet capaciteit zonder Internet of andere diensten op laag 3 en hoger.  Elke ICT service provider is van harte welkom op onze glasvezelnetwerken. Wij brengen hiervoor geen kosten in rekening. Inkoppelen kan op een van de neutrale Nederlandse datacenters. Men verkrijgt zo direct toegang tot al onze netwerken en al onze meer dan 1.000 glasvezelklanten. FiberRevolution! biedt zelf nooit diensten aan, ook geen Internet (access). Dit om de openheid en dus keuzevrijheid voor de aangesloten klanten te borgen. Het netwerk incl. backhaul wordt zonder extra kosten beschikbaar gesteld voor iedere service provider die inkoppelt op het netwerkeindpunt in een neutraal datacenter. FiberRevolution! verzorgt de inrichting van VLANs voor aflevering van hoogwaardige diensten en monitort 7×24 het netwerk inclusief backhaul(s), klantglasvezelmodem en VLANs. De belichting, het beheer en de VLAN uitgifte zijn uitbesteed aan F2X networks BV, een zusterbedrijf van Teleplaza BV. Nb: het verkeer en de service levels van de diensten geleverd door providers (via VLAN of Internet) worden niet door ons gemonitord noch bewaakt. Onze glasvezelklanten hebben een vrije keuze om diensten af te nemen van welke service provider dan ook. Er is geen sprake van verplichte winkelnering c.q. koppelverkoop. De glasvezelklant op een lokaal glasnet ‘powered by FiberRevolution‘ krijgt een niet overboekte verbinding met een Ethernet capaciteit van 50/50 Mbps, 100/100 Mbps of 250/250 Mbps of meer. Een standaard aansluiting bestaat uit 2 vezels waarvan 1 actief. De vezels worden in de meterkast op de begane grond op een FTU afgemonteerd en doorgemeten (OTDR, 1550 nm). Tevens wordt een Genexis glasvezelmodem met 1 Gbps koppelvlak en 4 UTP poorten geïnstalleerd. De glasvezelaansluiting heeft een minimale jaarlijkse beschikbaarheid van 99,90%.Glasvezelklanten betalen aan FiberRevolution! een maandelijks vastrechtbedrag voor laag 1 en laag 2. Dit tarief daalt maximaal 30% op basis van de toename van het aantal lokale deelnemers volgens een tevoren afgesproken en vastgelegde staffelkorting tabel indien sprake is van een lokale afgesloten glasvezelconvenant. Naast deze vastrecht afrekening vanuit FiberRevolution! ontvangt een glasvezelklant separate factuur(en) van service providers voor bij hen afgenomen dienst(en).

FiberRevolution! biedt service providers technische begeleiding om de toegang en klantkoppeling via VLAN tot stand te brengen. Voor het opzetten en het beheer van een VLAN worden geen kosten in rekening gebracht. Indien een partij meer dan de gebruikelijke tijd van 1 uur ondersteuning nodig heeft, kan het na opdrachtverstrekking tegen een uurtarief van €100,- (excl. BTW) extra ondersteuning aan de service provider bieden.

Alle postcodes van onze leveringsgebieden zijn opgenomen in de Relined postcodecheck.

Spelregels 

Elke service provider is welkom om haar diensten te leveren over de glasvezelnetwerken van FiberRevolution! mits voldaan wordt aan de gestelde spelregels/voorwaarden. Deze spelregels zijn voor allen gelijk:

 • Men levert zakelijke diensten aan zakelijke klanten
 • Men dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel
 • Men dient een vaste contactpersoon beschikbaar te stellen
 • Men dient te voldoen aan alle gestelde wet- en regelgeving (ACM, et cetera)
 • Men beschikt over een support organisatie voor adequate ondersteuning
 • Men zegt toe volledig mee te werken in geval van een arbitrageprocedure

Toegelaten service providers worden gratis met naam en logo vermeld worden op de FiberRevolution! website alsook de lokale glasvezelwebsites van de netwerken.

Internet access dienst 

Zoals hierboven vermeld levert FiberRevolution! haar glasvezelklanten een “kale” glasvezelaansluiting met een Ethernet capaciteit maar zonder Internet of andere diensten op laag 3 en hoger.  FiberRevolution! adviseert haar klanten niet bij de keuze van een service provider. Wij spelen slechts een neutrale faciliterende rol bij het leggen van die contacten en spreken zelf nooit een voorkeur uit.

Wij raden service providers aan de Ethernet ruimte niet direct geheel te vullen. Komende van een 1:20 ADSL verbinding volstaat een 10/10 Mbps 1:1 Internet acces dienst ruimschoots. Later kan men indien nodig upgraden. Door de Ethernet bandbreedte niet geheel ‘op te vullen’ blijft er ruimte over voor meer diensten zoals VoIP, cloud backup, VPN, online werkplek, etcetera. Daarom adviseren wij onze klanten om een prijsopgave van 1:1 Internet-access met een bandbreedte van 10/10 Mbps, 20/20 Mbps, 50/50 Mbps en bijvoorbeeld 100/100 Mbps aan te vragen. Uiteraard altijd passend binnen de afgenomen Ethernet bandbreedte.

Service providers die nog geen Internet access dienst leveren kunnen bij onderstaande wholesale partijen deze service inkopen en onder eigen naam doorverkopen aan de eindklant:

 • Blackgate telecom, Den Haag – Aart van Geemert, 088-0006000
 • Cogent, Amsterdam – Ron Wijsman, 020-7233472
 • EUnetworks, Amsterdam – Hans Kuijken, 020-3548090
 • Interbox, Capelle Ad IJssel – Robert Lubbers, 010-4422664
 • InterConnect, Den Bosch – Mark van de Ven, 073–8800000
 • i4 Networks,  Arnhem – Mark Visschers, 0481-351799
 • NetProducts, Nieuwveen – Nico van Elteren, 0172-600704
 • Pocos, Eindhoven – Willem Hogenelst, 088-0100700
 • Signet, Eindhoven – Bjørn Peeters, 040-7074907
 • Copaco (Weritech), Veldhoven – Aschwin Steenhof, 0162-744060
 • Nextpertise, Alphen aan den Rijn, Patrick van der Valk, 088-7775222

Overeenkomstig onze visie van 100% open netwerken breiden wij ook deze lijst graag uit.

Aanvraag van een (sub-)VLAN 

Voor levering van hoogwaardige diensten installeert en beheert F2X op aanvraag (sub-)VLANs voor providers. Deze VLANs worden 7×24 end-to-end (van klant modem tot inkoppelpunt/datacenter(s)) gemonitord. De service levels van de laag 3 diensten wordt niet door FiberRevolution! gemonitord noch bewaakt.

1. De service provider ontvangt een leveringsopdracht/bestelling van eindklant
2. De service provider vraagt een VLAN aan via support@fiberrevolution.nl
De aanvraag bevat klantnaam, klantadres, klantcontactpersoon email en tel nr. alsook de contactgegevens van de support contactpersoon van de service provider
3. FiberRevolution! doet navraag bij de eindklant
4. Indien akkoord wordt binnen 5 werkdagen een VLAN nummer uitgegeven en opgezet
5. De service provider levert haar dienst(en) over het VLAN

Support voor de eindklant 

FiberRevolution! ondersteunt klanten telefonisch (middels een lokaal nummer, opgenomen op de lokale glasvezelwebsite) en per email (support@fiberrevolution.nl) voor laag 1 en laag 2. Om er voor zorg te dragen dat de coördinatie en afstemming met service providers, snel en soepel verloopt, is het raadzaam om de contactgegevens van uw helpdesk/contactpersoon bij ons bekend te maken. Iedere service provider is en blijft zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste laag 3 ondersteuning en nakoming van de afgesproken laag 3 service levels richting de eindklant. Eventueel door ons te maken kosten voor herstel van een verbinding zullen verhaald worden bij derden indien aantoonbaar is dat de fout daar veroorzaakt is.

Arbitrage

Ter voorkoming van langlopende problemen en/of “wal/schip” discussies en daarmee het uitblijven van een adequate en voorspoedige oplossing van problemen kan de directie van FR! de directies van alle betrokken partijen (laag 1, laag 2 en laag 3) vooraf middels een brief informeren over de aanleiding, de aanpak en opzet van de beoogde arbitrage. De te maken kosten voor inhuur externe onafhankelijke specialist(en) en/of apparatuur of software zullen achteraf verhaald worden op de veroorzakende partij.

Vraagbundeling voor nieuwe netwerken

FiberRevolution! zal zelfstandig en meestal in nauwe samenwerking met het lokale ondernemerscollectief de vraagbundeling voor een nieuw glasvezelnetwerk organiseren en uitvoeren.  Indien een dienstverlener reeds wenst meegenomen te worden tijdens de vraagbundeling is dit (beperkt) mogelijk. Met name lokale of regionale aanbieders zijn van harte welkom. Een dergelijk verzoek dient via email gedaante worden inclusief high resolution logo  (JPEG of PNG) en de URL voor landingspage. Het salesteam van FiberRevolution! kan besluiten een A5 of A4 flyer van de lokale service provider op te nemen in de standaard FiberRevolution! verkoopmap.

Contactpersoon: Jochem Regtuit, 088 – 088 71 88 / 06 – 267 46 022, support@fiberrevolution.nl