Schade aan glasvezel? Geen pleisters!

door | apr 25, 2016 | Artikel |

Schade aan de glasvezel veroorzaakt door graafwerkzaamheden hoeft o.a. door het KLIC systeem in principe helemaal nooit voor te komen. Maar als het gebeurt, dan is het belangrijk om te weten dat een professionele netbeheerder de glasvezels niet repareert maar compleet vervangt.

Een glasvezelnetwerk wordt opgenomen in het zogenaamde Kabels en Leidingen Informatie Centrum (KLIC) systeem dat door het Kadaster beheerd wordt. Iedereen die een schop in de grond steekt of met een graafmachine aan de slag gaat, is een zogenaamde “grondroerder”. Elke grondroerder heeft de wettelijke verplichting om een zogenaamde KLIC-melding te doen bij het Kadaster, óók als het op eigen terrein is. De grondroerder krijgt dan alle informatie over kabels en leidingen die in de grond bevinden. Omdat de gegevens over de ligging van de kabels niet in alle gevallen 100% nauwkeurig hoeft te zijn, is het ook nog eens in veel gevallen verplicht om “voor te steken”. Dit betekent eigenlijk niets anders dan dat met een schop alle leidingen opgezocht moeten worden alvorens met een graafmachine aan de slag te gaan.

Het doen van de KLIC-melding alsook het “voorsteken” zijn wettelijke verplichtingen met het doel om schades aan ondergrondse leidingen te voorkomen. Het niet navolgen ervan kan tot stevige boetes leiden en bovendien zijn de kosten van het herstel van een schade voor de veroorzaker. Gesneden koek voor een goede aannemer want die heeft er dagelijks mee te maken.

Mocht er desondanks schade aan de glasvezel ontstaan, dan is het belangrijk om te weten dat in geval van een professionele beheerder van het glasvezelnetwerk de glasvezels nooit en te nimmer gerepareerd (oftewel gelast) worden. De glasvezels bevinden zich in holle buizen. Bij schade word(t)(en) de kapotte vezel(s) uit de buis getrokken. De buis zelf wordt gerepareerd met een daartoe dienende reparatieset (waterdicht) en vervolgens wordt er vanaf de Point of Presence (PoP) kast een nieuwe vezel naar de klantaansluiting geblazen. Dit om altijd zeker te zijn van een kwalitatief hoogwaardige verbinding. Er is dus altijd een ononderbroken, niet-gelaste glasvezel tussen een klantaansluiting uw pand en de PoP-kast.

Op bijgaand plaatje is goed (alhoewel de resolutie hoger had gekund) te zien hoe zo’n reparatie (in dit geval een dubbele) er uitziet. Alhoewel ik me goed kan voorstellen dat mensen die niet van de glasvezel-hoed en rand weten dit in eerste instantie beoordelen als “er worden pleisters op geplakt” maakt bovenstaande duidelijk dat reparatie van een breuk impliceert dat er altijd een ononderbroken, niet-gelaste glasvezel tussen een klantaansluiting en de PoP-kast is. De buis wordt waterdicht gerepareerd, en dat is wat u ziet.

Met dank aan Pierre Wolters.